ipasoal-soal

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Besaran yang mempunyai nilai, satuan, dan arah. 2) Besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. 3) Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. 4) Besaran yang hanya mempunyai nilai dan satuan. Pernyataan yang membedakan kelajuan dari kecepatan sesuai dengan nomor….

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

1) Besaran yang mempunyai nilai, satuan, dan arah.
2) Besaran yang satuannya didefinisikan sendiri.
3) Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok.
4) Besaran yang hanya mempunyai nilai dan satuan.
Pernyataan yang membedakan kelajuan dari kecepatan sesuai dengan nomor….
A. 1) dan 2)
B. 2) dan 3)
C. 3) dan 4)
D. 1) dan 4)
E. 1),2), dan 3)

jawaban;

D. 1) dan 4)

pejelasan;

Kelajuan (speed) adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai dan satuan.

Kelajuan(sklar) tidak mempunyai arah.

Kecepatan (velocity) adalah perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai, satuan, dan arah.

Kecepatan(Vektor) mempunyai arah.
(1) Besaran yang mempunyai nilai, satuan, dan arah. (Kecepatan=vektor) Benar
(2) Besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Salah
(Karena kelajuan sama sama dalam m/s)
(3) Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Salah (Sama-sama m/s dan diturunkan dari besaran pokok)
(4) Besaran yang hanya mempunyai nilai dan satuan. (Kelajuan) Benar

D. 1) dan 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *