agamasoal-soal

Pak Ma’ruf ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sampai di masjid, ia menginjak kotoran ayam yang masih basah di lantai. Kotoran tersebut kemudian melekat pada kaki Pak Ma’ruf. Ketika hendak salat, Pak Ma’ruf segera membersihkan kakinya dengan cara ….

Pak Ma’ruf ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sampai di masjid, ia
menginjak kotoran ayam yang masih basah di lantai. Kotoran tersebut kemudian melekat
pada kaki Pak Ma’ruf. Ketika hendak salat, Pak Ma’ruf segera membersihkan kakinya
dengan cara ….
A. Mengalirkan air pada kakinya yang terkena najis dan diyakini sudah hilang
warna,bau, dan rasanya
B. Memercikan atau mengusapkan air yang suci pada kakinya yang terkena najis dan
diyakini sudah hilang warna, bau dan rasanya
C. Menghilangkan najis ‘ainiyahnya dengan cara membasuh air sebanyak tujuh kali,
salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah dan diyakini
sudah hilang warna, bau dan rasanya
D. Menghilangkan najis ‘ainiyahnya dengan cara membersihkan dan menggosoknya
sampai bersih, setelah itu mengalirkan air pada kaki yang terkena najis sampai hilang
warna, bau dan rasanya

jawaban;

D. Menghilangkan najis ‘ainiyahnya dengan cara membersihkan dan menggosoknya
sampai bersih, setelah itu mengalirkan air pada kaki yang terkena najis sampai hilang
warna, bau dan rasanya

penjelasan;

Pak Ma’ruf ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sampai di masjid, ia
menginjak kotoran ayam yang masih basah di lantai. Kotoran tersebut kemudian melekat
pada kaki Pak Ma’ruf. Ketika hendak salat, Pak Ma’ruf segera membersihkan kakinya
dengan cara ….Menghilangkan najis ‘ainiyahnya dengan cara membersihkan dan menggosoknya
sampai bersih, setelah itu mengalirkan air pada kaki yang terkena najis sampai hilang
warna, bau dan rasanya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *