agamasoal-soal

Mandi adalah wajib bagi seorang yang berhadats besar. Sebutkan hikmah yang dapat kita peroleh tentang adanya kewajiban mandi!

Mandi adalah wajib bagi seorang yang berhadats besar. Sebutkan hikmah yang dapat kita peroleh tentang adanya kewajiban mandi!

jawaban;

Hikmah Mandi

Mandi yang disyari’atkan Islam juga mengandung hikmah yang banyak, diantaranya ialah:

a Menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh manusia, sehingga ia menjadi bersih dan sekaligus menjaga kebersihan badan.

b. Memulihkan kesegaran badan sehingga menimbulkan kesegaran rohani

c. Menjaga kesehatan

d. Menjaga diri dari melakukan pelanggaran ajaran agama, khususnya yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *