agamasoal-soal

Jelaskan yang termasuk rukun wudlu!

Jelaskan yang termasuk rukun wudlu!

jawaban;

Rukun merupakan hal pokok
yang tidak boleh ditinggalkan.
Demikian juga dengan berwudhu,
ada beberapa hal yang tidak boleh
ditinggalkan, rukun wudhu ada 6
yaitu
(1) Niat, yaitu niat dalam hati
untuk berwudhu
menghilangkan hadats.
Waktu niat adalah bersamaan
dengan membasuh muka.
(2) Membasuh muka dari
tumbuhnya rambut sebelah
atas hingga ke dagu, dari
telinga kanan sampai telinga
kiri,
(3) Membasuh kedua tangan
sampai siku-siku
(4) Mengusap sebgian kepala,
mulai dari kening sampai
ketengkuk.
(5) Membasuh kedua kaki sampai mata kaki (mata kaki ikut
dibasuh)
(6) Tertib atau urut, yakni
melaksanakan wudhu sesuai
dengan urutannya dan
bersambung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *